Dla inteligentnego miasta odpady to nie śmieci.

Kontener na gruz

Harmonogram wywozów

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Butla z dostawą

109zł

Butla z odbiorem
osobistym

95 zł

+ 0 lat
Lata na rynku
+ 0 MT
Zebrane odpady
+ 0 MT
Zutylizowane odpady