Dla inteligentnego miasta odpady to nie śmieci.

Kontener na gruz

Harmonogram wywozów

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Butla z dostawą

109zł

Butla z odbiorem
osobistym

95 zł

Lata na rynku
+ 0 lat
Zebrane odpady
+ 0 MT
Zutylizowane odpady
+ 0 MT