Cennik odpadów (utylizacja) na podstawie Uchwały NR XX/X/848/2023/ Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 09.03.2023r :

KOD ODPADU OPIS CENA NETTO
02 01 03 odpadowa masa roślinna         180,00 zł
08 03 18 odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony  w 08 03 17      3 000,00 zł
15 01 01 opakowania z papieru i tektury         120,00 zł
15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych         180,00 zł
Ex 15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych powstające w gospodarstwach rolnych         700,00 zł
16 01 03 zużyte opony osobowe i ciężarowe         460,00 zł
16 01 03 zużyte opony wielkogabarytowe         660,00 zł
16 02 14 zużyte urządzenia inne niż wymienione w  16 02 09 lub 16 02 13         180,00 zł
17 01 07 zmieszane odpady z betonu ,gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia inne niż wymienione  w 17 01 06
          50,00 zł
17 09 04 – zmieszane odpady z budowy ,remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01,17 09 02, 17 09 03         550,00 zł
20 01 23* urządzenia zawierające freony         180,00 zł
20 03 07 odpady wielkogabarytowe         590,00 zł

Podane ceny są cenami NETTO do których należy doliczyć 8% vat /Mg.