Czym jest PSZOK?

PSZOK, czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to specjalnie zorganizowane dla mieszkańców gminy miejsce, w którym mogą oni pozostawić odpady komunalne.

Regulamin PSZOK Braniewo 1 – POBIERZ
Załącznik nr 2 do regulaminu – POBIERZ