Usługi świadczone przez firmę.

  • odbiór i transport odpadów
  • wynajem kontenera na gruz
  • uprzątnięcie posesji oraz lokali
  • wykaszanie, odśnieżanie

Każde zlecenie podlega indywidualnej wycenie, w zależności od zakresu usługi.

Istnieje możliwość dzierżawienia oraz zakupu pojemników do przechowywania odpadów od 120l do 1100l