14-500 Braniewo ul. Morska 55
NIP 582-000-30-52     REGON 170052568
NR BDO 000029922

Braniewsko – Pasłęcki Bank Spółdzielczy
12 8313-0009-0032-0052-2000-0010

Wywóz nieczystości